بخشنامه ها و مناقصه ها
ورود کاربر
کتابخانه و مطالب آموزشی
نظر سنجی
فشار خون چقدر اهمیت دارد؟
 
تماس با مدیریت


  • -----بازديد وزير محترم بهداشت از مركز جامع سلامت وليعصر(عج)

  • ------بازديد قائم مقام وزارت بهداشت از مركز معين مديريت سلامت حضرت ولي عصر (عج)

اخبار و رویدادها

برگزاري همايش بمناسبت روز داوطلب سلامت در مركز بهداشت شهداي انقلاب

برگزاري همايش بمناسبت روز داوطلب سلامت در مركز بهداشت شهداي انقلاب

برگزاري همايش بمناسبت روز داوطلب سلامت در مركز بهداشت شهداي انقلاب به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت...
جلسه تقدير و تشكر از شهرداري منطقه 4 بدليل تعامل و همكاري در امر زيبا

جلسه تقدير و تشكر از شهرداري منطقه 4 بدليل تعامل و همكاري در امر زيبا

برگزاري جلسه تقدير و تشكر از شهرداري منطقه 4 بدليل تعامل و همكاري در امر زيبا سازي محيط مراكز بهداشتي...
برگزاري جشنواره غذاي رژيمي و كم نمك در مركز بهداشت شهداي انقلاب

برگزاري جشنواره غذاي رژيمي و كم نمك در مركز بهداشت شهداي انقلاب

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ( شهداي انقلاب ) ، در راستاي بسيج ملي آموزش همگاني كاهش...
بسيج ملي آموزش همگاني كاهش مصرف نمك

بسيج ملي آموزش همگاني كاهش مصرف نمك

به مناسبت بسيج ملي آموزش همگاني كاهش مصرف نمك، جشنواره غذاهاي رژيمي و كم نمك در مركز بهداشت شهداي انقلاب...
برنامه مميزي مدارس مروج سلامت

برنامه مميزي مدارس مروج سلامت

طرح مروج سلامت در مدارس تحت پوشش مركز بهداشت شيراز-شهداي انقلاب در سال تحصيلي 93-94 از 18 بهمن آغاز مي...
برگزاري جلسه ي آموزشي جهت دستياران پزشك خانواده شهري در مركز بهداشت شهداي انقلاب

برگزاري جلسه ي آموزشي جهت دستياران پزشك خانواده شهري در مركز بهداشت شهداي انقلاب

برگزاري جلسه ي آموزشي جهت دستياران پزشك خانواده شهري در مركز بهداشت شهداي انقلاببه گزارش روابط عمومي...
برگزاري دوره آموزشي پيشگيري از عوامل زيان آور در محيط كار ، جهت داوطلبان متخصص ادارات

برگزاري دوره آموزشي پيشگيري از عوامل زيان آور در محيط كار ، جهت داوطلبان متخصص ادارات

برگزاري دوره آموزشي پيشگيري از عوامل زيان آور در محيط كار ، جهت داوطلبان متخصص ادارات در مركز بهداشت...
برگزاري جلسه تقدير و تشكر از شهرداري منطقه 5 بدليل همكاري با مركز بهداشت شهداي انقلاب

برگزاري جلسه تقدير و تشكر از شهرداري منطقه 5 بدليل همكاري با مركز بهداشت شهداي انقلاب

برگزاري جلسه تقدير و تشكر از شهرداري منطقه 5 بدليل همكاري با مركز بهداشت شهداي انقلاببه گزارش روابط عمومي...
بازديد روساي شبكه هاي بهداشتي درماني ني ريز و استهبان از مركز مديريت سلامت حضرت ولي عصر (عج)

بازديد روساي شبكه هاي بهداشتي درماني ني ريز و استهبان از مركز مديريت سلامت حضرت ولي عصر (عج)

بازديد روساي شبكه هاي بهداشتي درماني ني ريز و استهبان از مركز مديريت سلامت حضرت ولي عصر (عج)به گزارش...
برگزاري كلاس آموزشي پيشگيري از سوانح و حوادث در بين دانش آموزان

برگزاري كلاس آموزشي پيشگيري از سوانح و حوادث در بين دانش آموزان

برگزاري كلاس آموزشي پيشگيري از سوانح و حوادث در بين دانش آموزان ، جهت كارشناسان و رابطين بهداشت مدارس...

طراحی شده توسط وب سایت مرکز بهداشت شیراز- شهدای انقلاب