روز 17 مي مصادف با 27 ارديبهشت ماه 1396 روز جهاني فشارخون بالا

روز جهاني فشارخون بالا هر سال در روز 17 مي مصادف با 27 ارديبهشت ماه 1396

همان گونه كه مستحضر هستيد، اتحاديه جهاني فشارخون بالا از سال 2005 ميلادي ، روز 17 ماه مي را بعنوان روز جهاني فشارخون بالا براي افزايش آگاهي جهانيان در خصوص پر فشاري خون معين كرده است و از آن به بعد همه ساله اين روز توسط اتحاديه جهاني فشارخون بالا، انجمن بين المللي فشارخون بالا و جوامع مربوطه در دنيا برگزار مي شود. در اين روز پيام هايي در خصوص حفظ فشارخون در سطح طبيعي به منظور كاهش عوارض آن در ميان جامعه عمومي منتشر مي شود.

روز جهاني فشارخون بالا هر سال در روز 17 مي مصادف با 27 ارديبهشت ماه 1396 براي افزايش آگاهي عموم جامعه در باره فشارخون بالا از طريق فعاليت ها و وقايع متنوع برگزار مي شود. كاركنان بهداشتي و پزشكان از سازمان هاي دولتي و غيردولتي نيز در مراسم اين بسيج مشاركت و همكاري ميكنند.
 
اين بسيج از سال 2014 سالانه به مدت 5 سال با موضوع يكسان " از ميزان فشارخون خود مطلع شويد" بصورت بسيج هاي اطلاع رساني و براي توسعه برنامه هايي براي غربالگري فشارخون و شناسايي بيماران مبتلا به فشارخون بالا، تكرار خواهد شد.