مراحل ارسال شکایت و رسیدگی به آنها

مراحل ارسال شکایت و رسیدگی به آنها

مراحل ارسال شکایت و رسیدگی به آنها :

مراجعین محترم در صورت تمایل به ارسال شکایات می توانند به روشهای زیر اقدام نمایند.

  1. ثبت الکترونیکی شکایات و مراجعه به سایت مرکز بهداشت شهدای انقلاب و تکمیل فرم درخواست شکایت
  2. مراجعه به واحد رسیدگی به شکایات مستقر در مرکز بهداشت شهدای انقلاب
  3. ثبت شکایت و ارائه به دفتر رسیدگی به شکایات
  4. ارسال پیامک به شماره 3000849612
  5. ثبت شکایات بهداشتی و تماس با سامانه 190
  6. تماس با شماره موبایل 09303473462 در شیفت غیر اداری
  7. تماس با شماره 37381011 ( داخلی 115 )
  8. راه اندازی سامانه پیامکی تعاملی به شماره 500012999001775                    
  • به شکایات دریافتی در موعد مقرر رسیدگی خواهد شد و نتیجه به شاکیان عزیز منعکس خواهد شد.

در صورت اعتراض به پاسخ شکایات می توانند به اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات واقع در طبقه هفتم و واحد تحول اداری واقع در طبقه سوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه فرمائید.

 

واحد طرح تکریم ارباب رجوع – واحد رسیدگی به شکایات