كارگاه آموزشي پيشگيري از خشونت

كارگاه آموزشي پيشگيري از خشونت

كارگاه آموزشي پيشگيري از خشونت(مديريت كنترل خشم در كودكان و بزرگسالان ) (داراي 4 ساعت شغلي)در تاريخ 20 و 21 شهريورماه از سساعت 10 الي 14 بعداز ظهر در سالن خاتم