شاخص توده بدني بالاي 25 را جدي بگيريم.

كارشناس تغذيه مركز جامع سلامت آسمان، از اجراي برنامه ورزشي در مسير پياده روي سلامت واقع در معالي آباد خبر داد

 

 كارشناس تغذيه مركز جامع سلامت آسمان، از اجراي برنامه ورزشي در مسير پياده روي سلامت واقع در معالي آباد خبر داد.

  به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز - شهداي انقلاب،" الميرا خسروي"  يكي از روش هاي موثر دركاهش وزن را فعاليت بدني به همراه رژيم درماني نام برد و گفت: تحرك بدني در سلامتي و كنترل وزن نقش بسزايي دارد.

 وي ايجاد زير ساخت هاي شهري را براي تشويق عموم به انجام فعاليت هاي بدني، بسيار راه گشا بيان كرد و افزود: تاكنون مسيرهاي متعدد پياده روي و دوچرخه سواري در سطح شهر ايجاد شده است كه بايستي عموم را براي استفاده از اين امكانات ترغيب كرد.

 كارشناس تغذيه مركز بهداشت شهداي انقلاب، با اشاره به شعار بسيج ملي تغذيه در سال جاري تحت عنوان " چاقي يا سلامتي، انتخاب با شماست" اضافه كرد: مردم براي تشخيص اضافه وزن و چاقي خود بايستي، با شاخص نمايه توده بدني (BMI) آشنا شوند.

 "خسروي" شاخص نماي توده بدني را بسيار راحت و قابل محاسبه عنوان كرد و ادامه داد: جهت محاسبه اين شاخص، افراد مي توانند با تقسيم وزن ( بر حسب كيلوگرم ) بر مجذور قد ( بر اساس متر) شاخص توده بدني(BMI) وضعيت بدني خود را مورد ارزيابي قرار دهند.

 وي تاكيد كرد: در صورتي كه شاخص نماي توده بدني فرد از عدد25 بيشتر شود، زنگ خطر اضافه وزن و چاقي براي فرد به صدا در مي آيد .

 گفتني است اين برنامه به همت كارشناس تغذيه مركز خدمات جامع سلامت آسمان به اجرا در آمد.