اجراي مسابقه روزنامه ديواري در مدرسه متوسطه پارسيان

كارشناس تغذيه مركز جامع سلامت امام جواد (ع) از اجراي مسابقه روزنامه ديواري در هفته بسيج ملي تغذيه با شعار "پيشگيري و كنترل چاقي " خبر داد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز- شهداي انقلاب، " پريسا منوچهري فرد " چاقي را يكي از مهم ترين عوامل تهديد كننده سلامتي مردم جامعه و زير بناي بسياري از بيماري هاي غيرواگير نام برد و گفت: ضرورت آموزش در رابطه با چاقي و پيشگيري از آن به خصوص در دانش آموزان بيش از پيش  ضرورت مي يابد.

وي اجراي مسابقه اي در قالب  تهيه روزنامه ديواري با عنوان" پيشگيري و كنترل چاقي بين دانش آموزان" در مدرسه متوسطه پسرانه پارسيان را موجب تقويت حس مشاركت دانش آموزان ،آگاهي از مضرات چاقي و ضرورت پيشگيري از آن دانست.

"منوچهري فرد" به همراه مسوولين مدرسه ضمن بازديد و داوري از روزنامه ديواري هاي تهيه شده، آثار برتر را انتخاب و به تهيه كنندگان آنها جوايزي اهدا كردند.