كارشناسان تغذيه، پيام بسيج ملي آموزش همگاني تغذيه را با دوچرخه سواري به ارتفاعات دراك بردند.

برنامه ريزي صحيح در امر تغذيه، عملكرد بهتر ورزشكاران را بهمراه دارد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز –شهداي انقلاب،" دكتر حميد رضا قاسم پور" در جمع كارشناسان تغذيه دوچرخه سوار گفت: اهميت ارتباط تغذيه با ورزش فقط مربوط به ورزشكاران حرفه‌اي نيست، و هر كسي در هر سطحي كه به ورزش مي‌پردازد، بايد اصول تغذيه را رعايت كند.

وي ضمن اشاره به شعار بسيج ملي آموزش همگاني تغذيه "كنترل وزن و پيشگيري از چاقي" افزود : چاقي يك فاكتور اصلي خطر براي بسياري از بيماري هاست، لذا كنترل وزن بسيار حياتي است .

رييس مركز بهداشت شهداي انقلاب، كاهش نمايه توده بدن (BMI) را راهي مطمئن در كاهش ريسك فاكتور مرگ زودرس و برخورداري از يك زندگي سالم برشمرد و ادامه داد: بين ورزش و ارتقا كيفيت زندگي ارتباط تنگاتنگ وجود دارد، و بايستي ورزش كردن بصورت صحيح انجام گيرد تا نتيجه مطلوب حاصل شود.

كارشناس تغذيه مركز بهداشت شهداي انقلاب نيز، هدف از اجراي اين برنامه را، انتقال پيام بسيج ملي آموزش همگاني تغذيه دانست، تا به نوبه خود بتوانند الگوي مناسبي براي ساير افراد جامعه باشد.

" مينا فيروزي" با تاكيد بر نقش مهم تغذيه در امر ورزش گفت: تغذيه ورزشكار مي بايست، قبل و بعد از ورزش، به طور صحيح برنامه ريزي شود، تا باعث آرامش و عملكرد بهتر ورزشكار شود، در واقع تغذيه پيش از ورزش، موجب تامين ذخيره كافي گليكوژن در عضلات و ماهيچه هاي بدن مي شود، كه براي عملكرد بهتر ورزش مورد نياز است، و تغذيه پس از ورزش را، موجب  بازيابي و بالا بردن توان ورزشي دانست.

 لازم به ذكر است، اين برنامه كه به همت واحد بهبود تغذيه مركز بهداشت شهداي انقلاب برگزار شد، كارشناسان تغذيه مراكز تحت پوشش، مسير سه كيلومتري پيست دوچرخه سواري كوهستان دراك را ركاب زدند.