برقراري ارتباط موثر با نوجوان، از مهمترين مسائل در مهارت فرزند پروري هوشمندانه و موثر مي توان نام برد.

مسوول سلامت روان اين مركز، دوران نوجواني را عبور از مرحله كودكي به بزرگسالي برشمرد و گفت

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز- شهداي انقلاب، مسوول سلامت روان اين مركز، دوران نوجواني را عبور از مرحله كودكي به بزرگسالي برشمرد و گفت: در اين مرحله نوجوان ديدگاهش تغييركرده، و متفاوت به مسائل مي نگرد و با تغييرات هورموني، ‌رواني و‌جسمي مواجه مي شود.

" ندا محمدي" نقش والدين در مهارت هاي فرزند پروري را مهم قلمداد كرد و افزود: والدين مي بايست، رفتار خود با نوجوان را مورد تجزيه و تحليل قرار داده، و آن را ارزش گذاري كند، و همواره به ياد داشته باشند، فرزندانشان در صورت سرپيچي از قوانين، هم باز به والدين خود نياز دارد.

او با اشاره به تحقيقات جامعه شناسان، اساسي ترين نياز نوجوان را، درك احساس عاطفي وي از جانب بزرگسالان برشمرد و ادامه داد: ‌كودكان زماني به بهترين وجه رشد مي يابند، كه از فرصت روابط گرم، صميمي، پايدار و مستمر با پدر و مادر خود بهره مند باشند.

"محمدي" يادآور شد، اگر والدين و ساير افراد بزرگسال كه نقش مهمي در زندگي نوجوان دارند، نتوانند نياز عاطفي او به عشق را برطرف كنند،  نوجوان در ديگر مكان هاي نامناسب به جستجوي عشق و محبت خواهد پرداخت.

اين كارشناس سلامت روان، مهمترين مسائل در مهارت فرزند پروري هوشمندانه و موثر را، برقراري ارتباط موثر با نوجوان عنوان كرد و گفت: سپردن مسوليت به نوجوان، نظرخواهي، مشاركت در تصميم گيري ها، احترام به نظرات و تصميمات نوجوان، داشتن انتظارات مثبت و توجه به جنبه هاي مثبت ويژگي هاي فرزندان را، از جمله راه كارهاي تشويق فرزندان برشمرد.

او والدين پرورش گر را داراي نگرش مثبت عنوان كرد و ادامه داد: صحبت كردن، بيان انتظارات و نيازها با استفاده از جملات مناسب، گوش دادن فعال  و توجه به حالت هاي چهره و اندام ها را، از اجزاء محتواي آشكار و  غيركلامي نام برد، كه مي تواند در ارتباط سالم، و پيام ارسال شده تاثيرگذار باشد.

"محمدي" به راهبردهاي موثر در حفظ روابط سالم با نوجوان اشاره كرد و افزود: از حاضرين فعال در زندگي نوجوان باشيد، روزانه دست كم 15 دقيقه به كار مورد علاقه فرزندان بپردازيد، هفته اي يك بار فعاليتي را با فرزندان ترتيب دهيد، ‌از فعاليت ها و تصميمات فرزندان حمايت كنيد و مراقب زمان هاي پراسترس و رواني مربوط به اين دوران و آماده كردن فرزندان در اين زمينه باشيد.

 مسوول سلامت روان مركز بهداشت شهداي انقلاب، مهمترين دليل ترس و اضطراب از هر موضوع را جهل و ناآگاهي نسبت به آن برشمرد، كه براي غلبه بر كاهش ترس و اضطراب هاي دوران نوجواني لازم است، آموزش هاي لازم در خصوص بلوغ، دوست يابي، حل مساله، گذراندن اوقات فراغت و برنامه ريزي درسي به نوجوان داده شود.

گفتني است اين آموزش ها به همت واحد سلامت روان مركز بهداشت شهداي انقلاب، براي بيش از 70 نفر از بهورزان مراكز تحت پوشش، در سالن اجتماعات خاتم (ص) برگزار شد.