نفرات برتر آزمون

نفرات برتر آزمون جذب کارشناس بهداشت محیط

اعلام نفرات برتر آزمون جذب کارشناس بهداشت محیط

با توجه به نمرات آزمون کتبی وضعیت بومی و سهمیه جانبازی و ایثارگری و محل انتخاب شده خدمت بدینوسیله اسامی نفرات برتر بر اساس ۳ برابر ظرفیت جهت شرکت در آزمون حضوری (مصاحبه ) اعلام می گردد

ضمنا آزمون حضوری (مصاحبه )روز  دوشنبه 10-02-97 در مرکز بهداشت شهدای انقلاب برگزار  می گردد

پذیرفته شدگان جهت اطلاع از ساعت حضور به منظور مصاحبه با واحد بهداشت محیط تماس حاصل نمایند.(37360052)

۱-سعید قدیم

۲-علی اصغر کریمی

۳-زهرا اعلایی

۴-محبوبه قربانی

۵-ربیه حسینی

۶-سامی احمدی

*ضمنا اعلام نهایی پذیرفته شدگان متعاقبا از طریق همین سایت اعلام می گردد

تاریخ
1397/03/31
تعداد بازدید:
704