اگر شما هم در تربيت فرزند خود با مشكل مواجه هستيد اين مطلب را دنبال كنيد.

دام هاي تربيتي را بشناسيم

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز – شهداي انقلاب، مسوول سلامت روان اين مركز، پدر و مادر بودن را از مهمترين و دشوارترين وظيفه هايي نام بردكه هر فرد بالغ در طول دوران زندگي اش تجربه مي كند.

" ندا محمدي" والدین را به عنوان مربی در تربيت فرزندي سالم و تکامل يافته كه مهارت هاي لازم براي زندگي بزرگسالي داشته باشد تعريف كرد و گفت: اكثر پدر و مادرها این تجربه را بدون آموزش وآمادگي در رويارويي با آنچه پيش روي دارند آغاز مي كنند و مهارت هاي فرزندپروري را با آزمايش و خطا مي آموزند.

وي در خصوص برخي والدین كه انتظارات بيش از حد در مورد احساس و نحوه انجام وظايف خويش به عنوان والد را دارند، افزود:  اين انتظارات غالبا غير  واقع بينانه بوده  و منجر به نااميدي و احساس عدم كفايت در آنان مي شود.

او يكي از دام هاي تربيت فرزندان را "پدر و مادر ايده آل بودن " برشمرد و ادامه داد: در روش استرس والدين بيشتر و  وظيفه تربيت فرزندان دشوارتر مي شود، زيرا والدین مي كوشند تا از هرلحاظ ايده آل باشند و از آنجا كه اين امر به طور كامل امكان پذير نمي باشد، اين تلاش نتيجه اي جز استرس، نااميدي و سرخوردگي در پي ندارد.

" محمدي" در خصوص بدرفتاري كودكان در بعضي مواقع گفت: اين كه بدانيم مقصر كيست كمكي به حل مشكل نمي كند، و سرزنش كردن خود، همسر و كودك و مقصر دانستن ديگران نيز موجب ناراحتي و عصبانيت بیشتر نسبت به مشکل می شود.

مسوول سلامت روان مركز بهداشت شهداي انقلاب، از ديگر دام تربيتي بعضي والدين را " فدا كردن" ناميد و اضافه کرد: والديني كه براي مراقبت از فرزندانشان ازخواسته ها و نيازهاي خود مي گذرند معمولا وظيفه تربيت فرزند براي آنان سخت تر و طاقت فرساتر مي شود، و نمي توانند پدر و مادر با كفايتي براي فرزندان خود باشند.

وی بي تفاوتي در مقابل بد رفتاري كودكان را از دیگر موانع تربیتی عنوان كرد و گفت: در اين مواقع اگر هيچ اقدامي صورت نگیرد و شيطنت کودکان را جزئی از خصيصه این دوران بناميم،  درعمل اين بدرفتاري ها در بزرگسالي غير قابل كنترل خواهند شد.

" محمدي" نقش والدين را در بدرفتاري كودكان دخيل دانست و ادامه داد: بايد بدانيم كه تربيت فرزند وظيفه دشواري است كه نياز به فراگيري دانش، مهارت، بردباري و صرف وقت دارد، بنابراین اگر در فرآيند تربيت کودکتان  دچار مشكل و مرتب دچار چالش هستيد، با متخصصين روانشناس يا روانپزشك كودك و نوجوان کمک بگیرید.

گفتني است این دوره آموزشي به همت واحد سلامت روان مركز بهداشت شهداي انقلاب براي بیش از 60 نفر از والدين و مربیان مهدهای کودک برگزار شد.

 

پایان خبر

تاریخ
1397/03/31
تعداد بازدید:
69