از كاركنان واحد مبارزه با بيماري هاي واگير مراكز بهداشت تقدیر شد.

مرکز بهداشت شهدای انقلاب، به شاخص نزدیک به 100 درصدی، در زمینه واکسیناسیون گروه های هدف دست یافت.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز-شهداي انقلاب ، مسوول واحد بيماري هاي واگير  اين مركز، چهارمين هفته از ماه آوريل را از سوي سازمان بهداشت جهاني  به نام "هفته وا كسيناسيون" عنوان كرد و گفت: يكي از قدرتمندترين ابزارهاي سلامت واكسن است، كه برنامه ريزي و اجراي واكسيناسيون گروه هدف يكي از وظايف شبكه هاي بهداشتي درماني قرار گرفته است.

دکتر"ماندانا مويدي فر" با اشاره به راه اندازي واحد واكسيناسيون، در تمامي مراكز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي تحت پوشش این مرکز، افزود: مطابق با شاخص هاي واكسيناسيون سازمان بهداشت ودرمان، پوشش واكسيناسيون در تمامي مناطق، بايستي بالاتر از 95درصد باشد، كه در مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت شهدای انقلاب این شاخص نزديك به 100 درصد مي باشد .

 

 

وی همچنین از گرد همايي كاركنان واحد مبارزه با بيماري هاي واگير مركز  بهداشت شهداي انقلاب وشهداي گمنام در منطقه روستايي كوهمره سرخي خبر داد و اضافه كرد: واحد مبارزه با بيماري هاي واگير علاوه بر برگزاري كلاس هاي آموزشي در مراكز وپايگاه هاي سلامت، واكسيناسيون گروههاي هدف را نيز در برنامه خود دارد.

دکتر "مویدی فر" يادآوري كرد، در راستاي گراميداشت خدمات كاركنان اين واحد، ضمن برگزاري اردوي تفريحي براي ايشان، از كارمندان نمونه داخلي واحد مبارزه با بيماري هاي واگير نيز با اهداي هدايايي تقدير به عمل آمد.

 

پایان خبر

 

 

تاریخ
1397/03/31
تعداد بازدید:
50