اگر شما هم مي خواهيد سفير سلامت شويد، اين خبر را دنبال كنيد.

مسوول برنامه خود مراقبتي مركز بهداشت شهداي انقلاب، از جذب 45 هزار و 430 سفير سلامت در سال 96 خبر داد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز – شهداي انقلاب ،" افسانه طهمورثي"  براهميت سلامت و سهم آن در تحقق توسعه پايدار با مشاركت مردم و همراهي نهاد ها در قالب يك برنامه منسجم و كلان در مسير تحقق سلامت مردم تاکید  كرد .

مسوول برنامه خود مراقبتي مركز بهداشت شهداي انقلاب، شروع تربيت سفير سلامت خانوار را، در راستاي توانمند سازي جامعه  از سال 93 عنوان كرد و گفت: برنامه  ملي خود مراقبتي به عنوان پنجمين برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت آغاز شده است .

وي با بيان اينكه، در اين برنامه مردم به طيف وسيعي از خدمات پايه بهداشتي با كيفيت در زمينه ترويج، پيشگيري، درمان ، توانبخشي و مراقبت تسكيني در محل زندگي، محل تحصيل و محيط كار دسترسي پيدا مي كنند، افزود: به ازاي هر خانوار تحت پوشش فردي به عنوان سفير سلامت خانوار تربيت مي شود.

"طهمورثي" از جذب 45 هزار و 430 سفير سلامت در اين مركز در سال 96 خبر داد و اضافه كرد: شرايط انتخاب سفير سلامت را، فردي از اعضاي خانوادهعنوان کرد كه حداقل هشت كلاس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد و به صورت داوطلبانه انتقال آموخته ها در حوزه سلامت را برعهده گيرد و بتواند مراقبت فعال از سلامت خود و اعضاي خانواده و جامعه باشد.

وي با تاكيد بر اينكه، براي هر خانوار كه فاقد عضو واجد شرايط باشد، سفير سلامت افتخاري تربيت خواهد شد، ادامه داد: اين سفير افتخاري فردي است كه علاوه بر خانوار خود حداقل 5 خانوار بدون سفير سلامت را تحت پوشش قرار مي دهد.

لازم به ذكر است این برنامه اموزشی  به همت واحد آموزش و ارتقاء سلامت  اين مركز، برای سفيران سلامت  اجرا شد.

 

پایان خبر

تاریخ
1979/03/31
تعداد بازدید:
45