زمان بحران در شيردهي، به چه زمانی می گویند؟

مسوول واحد سلامت روان مركز بهداشت شهداي انقلاب، تماس زود هنگام مادر و نوزاد در ساعت اول تولد را براي برقراري ارتباط عاطفي داراي اهميت بسیار بالایی دانست.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز- شهداي انقلاب، مسوول سلامت روان این مرکز، شير مادر را بهترين غذا براي پرورش روح و جسم كودك نام برد كه می تواند موجب ارتقا پيوند عاطفي، تكامل روحي، شناختي و احساس امنيت در كودك شود.

"ندا محمدی" با اشاره به تحقيقات گسترده در زمينه روابط عاطفي مادر و نوزاد گفت: مادراني كه در ساعت اول تولد، فرزند را با شير خود تغذيه مي كنند، خيلي زودتر از ساير مادران به كودك خود احساس مثبت پيدا مي كنند و احتمال موفقيت در تغذيه با شير مادر به مراتب بيشتر مي شود.

 

 

وی زمان بحران عاطفی بین مادر و نوزاد را به مدت زماني اطلاق كرد كه لازم است فرزند از بدو تولد نزد مادر قرار گيرد، تا مورد پذيرش وي واقع شده و روابط عاطفي بين آنها برقرار شود، كه طول اين مدت در انسان بدليل پيچيدگي هاي عاطفي رواني حدود 12 ساعت می باشد.

"محمدی" تماس زود هنگام مادر و نوزاد در ساعت اول عمر نوزاد را براي برقراري ارتباط عاطفي داراي اهميت فوق العاده ای دانست، زيرا كودك در اوج هوشياري بوده و بعد از گذشت 90 دقيقه از تولد، هوشياري نوزاد كاهش يافته و تا حدود 48 ساعت نوزاد خواب آلود خواهد بود.

مسوول سلامت روان مركز بهداشت شهداي انقلاب، ادامه داد: تماس زود هنگام درساعت اول زندگي بين مادر و نوزاد و شروع تغذيه با شير مادر در ساعت اول و تداوم آن در همه اوقات شبانه روز، موجب ايجاد روابط عاطفي قوي تر بين مادر و نوزاد می شود و موفقيت در امر شيردهي، بقا و سلامت كودك را به همراه دارد.

" محمدي" رابطه ي سالم و مقبول بين مادر و نوزاد را موجب احساس امنيت و آرامش در نوزاد خواند و گفت: در صورت عدم ارتباط صحیح  و مختل شدن اين رابطه، می تواند باعث بروز افسردگي در نوزاد شود، و آینده روحی و روانی کودک را به مخاطره بیاندازد.

 

 

او نوزاد را موجودي همانند ساير موجودات با يك آمادگي رفتاري اوليه دانست و اضافه کرد: با توجه به داد و ستد هاي عاطفي و اجتماعي با والدين و بخصوص مادر، موفقيت اين فرايند بستگي به چگونگي رفتار با كودك دارد و اين به معناي اين است كه نوزاد از نظر جسمي و رواني احساس كند در هر شرایطی يك آغوش پذيرنده براي او وجود دارد .

"محمدي" حضور پدر هنگام شيردهي را موجب تاثير مثبت بر روند شيردهي بیان كرد و فراهم نمودن شرايط مناسب نظير شروع شيردهي در يك محيط آرام، خلق و خوی مثبت مادر، نگاه به كودك، لمس بدن كودك و صحبت آرام با نوزاد را در تقويت پيوند عاطفي مادر و نوزاد بسیار مهم برشمرد.

 گفتني است اين جلسه آموزشي به همت واحد سلامت روان و با همکاری واحد سلامت خانواده و جمعیت مركز بهداشت شهداي انقلاب، براي بیش از هشتاد نفر از كاركنان بيمارستان های تحت پوشش برگزار شد .

 

پایان خبر

تاریخ
1397/03/31
تعداد بازدید:
37