كارگاه طبخ غذاي سالم در مهد مهر ايران

برگزاري كارگاه آشپزي سالم در مهد كودك مهر ايران

برگزاري كارگاه آشپزي سالم در مهد كودك مهر ايران

فاطمه نيك خواه كارشناس تغذيه مركز خدمات جامع سلامت امام حسن مجتبي (ع) اظهار داشت: ايجاد فرهنگ تغذيه سالم و مطلوب بايد از سنين كودكي آغاز شود. والدين ،رسانه ها و كاركنان بهداشتي بايد به كودكان انتخاب غذاهاي سالم را آموزش دهند.

نيك خواه در جمع  والدين كودكان مهد كودك مهر ايران كه با تهيه غذاي عدسي كم چرب و كم نمك آشنا شدند اضافه كرد : مصرف تنقلاتي كه ميزان قند و نمك بالايي دارند مثل چيپس و پفك و چوب شور،آبميوه هاي صنعتي و انواع شكلات و آب نبات بايد به حداقل ممكن برسد و كودكان از ميان وعده هاي سالم مثل شير و ميوه هاي تازه و آجيل خام بدون نمك استفاده كنند.

نيك خواه در جمع والدين كودكان افزود :ذائقه افراد از سنين كودكي شكل مي گيرد و بايد كودكان را از سنين پايين تر به مصرف غذاهاي سالم كم نمك و كم شكر عادت داد .گاهي اوقات والدين توجهي به تغذيه كودك  ندارند و براي ميان وعده تنقلات مضر را در كيف بچه ها قرار مي دهند كه با ادامه اين روند پس از مدتي كودكان ديگر ذائقه شان در مورد مصرف مواد غذايي مناسب تغيير يافته و به مصرف غذاهاي ناسالم روي مي آورند.

بر اين اساس بهتر است مادران ساندويچ هاي  خانگي و ميوه ها را بعنوان ميان وعده در كيف مدرسه دانش اموزان قرار دهند.

وي در پايان جلسه آموزشي تاكيد كرد: به كرات شاهد مصرف ميان وعده ها توسط كودكان هنگام خروج از مهدها هستيم كه  متاسفانه صرف ميان وعده در چنين زماني باعث ميشود كودك براي صرف ناهار اشتهاي كافي نداشته باشد.لذا بايستي از كادر آموزشي خواست كه علاوه بر نوع ميان وعده ها ،زمان صرف آنها  را نيز  به دانش آموزان آموزش دهند.

گفتني است در پايان مراسم كودكان غذاي سالم تهيه شده در اين كارگاه آموزشي را ميل نمودند.