آدرس پستی :

شیراز-بلوار سیبویه -دروازه کازرون -مرکز بهداشت شیراز- شهدای انقلاب

کد پستی : 7164788363

پست الکترونیک : enghelab@sums.ac.ir

شماره مستقیم مدیریت 37387735
مرکز تلفن 37381011 و 37381012
شماره داخلی مدیریت 150
شماره داخلی روابط عمومی 132
فاکس 37387723

 

اطلاعات تکمیلی شماره تماس ها از اینجا قابل دریافت می باشد : کلیک نمایید