تعرفه های بیمه سال 96 از لینک های زیر قابل دریافت می باشد :

تعرفه آزمایشگاه ها در سال 96

تعرفه خدمات پزشكي 96

تعرفه دندان پزشكي سال 1396

تعرفه ويزيت سال 96